препратки


Тук поставяме препратки към internet-ресурси, които дават обективна информация за свободните технологии, за свободата в internet и за ползите на гражданите, бизнеса и администрацията от внедряването и използването на свободни технологични решения. Готови сме да реферираме към предложени от вас ресурси, насочени към свободните технологии и към свободата в internet.


СВОБОДНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВА
GNU – Първоизточник на свободните операционни системи
FSF – Фондация за свободен софтуер
EFF – Фондация за защита на правата на компютърните потребители
Wikimedia – Фондация за разработване и предоставяне на свободни знания
Creative Commons – Организация за алтернативни авторски права


СВОБОДНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ
Trisquel – Свободната операционна система
Parabola – Свободната операционна система
Replicant – Свободна операционна система за мобилни телефони


СВОБОДНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
Libre Office – Свободен софтуер за текстообработка, таблици, презентации
Mozilla Firefox – Свободен софтуер за достъп до сайтове, е-поща и други
Pidgin – Свободен софтуер за instant-комуникация
Tor – Свободен софтуер за анонимност в Интернет
Apache HTTP Server – Свободен сървър за уеб-сайтове
GIMP – Свободен софтуер за рисуване и обработка на изображения
Inkscape – Свободен софтуер за рисуване на векторни изображения
Blender – Свободен софтуер са 3D моделиране, визуализация и анимация


СВОБОДНИ ХАРДУЕРНИ ПРОДУКТИ
Tehnoetical – Свободен (етичен) хардуер, приспособен за работа със свободен софтуер
Libreboot – Свободна алтернатива на BIOS / UEFI за стартиране на хардуера

 
back to top