Превключи към свободни технологии!

Този сайт предоставя информация за свободни технологии (съгласно концепцията GNU), и има за цел да способства за обезпечаване на личната неприкосновеност, свобода и прозрачност в електронна среда. Сайтът е насочен към потребителите на информационни и комуникационни технологии, които работят с чувствителни данни и процеси: журналисти, общественици, адвокати, политици, бизнесмени и всички останали, които предпочитат да знаят какво се случва в личния им компютър, не искат друг да решава вместо тях как ще работи софтуерът и не желаят да бъдат превръщани в обект на наблюдение, моделиране и контрол. Проектът обединява силите на специалисти в областта на електронните технологии, бизнеса, правото, икономиката, социалните и политически науки, които прилагат своята експертиза за решаване на повдигнатите въпроси.
 
Нашата цел е да разпространяваме информация за значението и предимствата на свободните технологични решения, да подпомагаме провеждането на демонстрации и обучения, да съдействаме при превключването към свободни технологии, да предизвикваме обществен дебат за предимствата им и да способстваме за налагането на свободни стандарти в деловия живот – между гражданите и бизнеса, в администрацията и в политиката.

 
back to top