Свободен хардуер / Процесори

Независимо от голямото разнообразие на компютри, засега не съществува свободна алтернатива на най-важната част от компютърния хардуер – централният процесор (CPU). Докато това е факт, няма да можем да знаем със сигурност какво точно извършва компютърният хардуер и дали заедно с обявените функции не изпълнява и други, „скрити“ от погледа на потребителите. При това положение – дори и да използваме напълно свободен софтуер – не сме в състояние да оперираме в истински свободна среда. С постепенното налагане от някои големи компании на „Trusted computing“ технологии този въпрос става още по-актуален – доколкото процесорът управлява цялостното функциониране на компютъра и разрешава/забранява всяка една операция в него.
 
Ето защо създаването на свободен централен процесор е от ключово значение за хардуерното обезпечаване на свободните информационни технологии – независимо, че тази задача изисква внушителни ресурси и огромна развойна дейност, и не е по силите на отделна група хардуерни специалисти. Поради тази причина е необходимо мащабно коопериране, което да позволи осъществяването на може би най-големия проект в историята на свободните технологии – след пускането на свободните операционни системи GNU/Linux.

 
« ПРИНЦИПИ     |     РИСКОВЕ »

 
back to top