МАТЕРИАЛИ

Банкоматите може да мигрират към GNU/Linux заради прекратяване поддръжката на Windows XP


Тъй като Microsoft спира техническата поддръжка на операционната система Windows XP, до 95% от банкоматите по света ще останат без софтуерно обслужване, тъй като работят под управлението именно на тази операционна система. Предвижда се версията на Windows XP за банкомати да продължи да се поддържа до началото на 2016 г., но вече няма да се обслужва редовно и това компрометира сигурността на банковите устройства.

Дейвид Тенте (изпълнителен директор на Американската асоциация на производителите на банкомати (ATMIA), твърди, че част от производителите възнамеряват поради тази причина да преминат към свободни софтуерни решения, базирани на GNU/Linux. Миграцията към свободен софтуер се явява примамлива за банковите IT-инженери не само заради промените в политиката на Microsoft, но и заради постоянно нарастващите изисквания откъм ресурсно обезпечаване на следващите версии на Windows, които повишават цената на хардуера за банкомати и правят банковите услуги неконкурентоспособни. При това положение свободна операционна система GNU/Linux, която е независима, безплатна и пестелива откъм изискване за ресурси, се явява за много от банковите IT-експерти като перспективна алтернатива. Не на последно място, GNU/Linux-базираните операционни системи се отличават с изключителна стабилност и надеждност, което прави внедряването им в банковия бизнес разумно решение.


 
back to top