МАТЕРИАЛИ

Индия преминава към свободни технологии при осигуряване на държавните си нуждиМинистърът на информационните технологии и комуникации на Индия съобщи, че във връзка с инициативата „Digital India“ в страната му е утвърдена нова Методика за подбор на разработчици и доставчици на софтуер и хардуер за държавните нужди. Съгласно Методиката приоритет ще имат свободните технологии – при осигуряване нуждите на държавната администрация и особено при обезпечаване Електронното управление на Индия. Чрез това решение Индия ще ограничи своята зависимост от чужди разработчици и доставчици, а така също значително ще намали средствата за лицензии, поддръжка и обновления. Правителството на Индия счита, че утвърдената методика ще провокира и стартирането на много индийски технологични проекти за свободни технологии, което е благоприятно както за местната икономика, така и за научно-техническото развитие на страната и за нейната конкурентоспособност.

В рамките на правителствената инициатива „Digital India“ се предвижда превключването към свободни технологии да завърши към 2019 г., като свободните стандарти се очаква да заемат възможно най-голямо място в използваните технологии. По първоначални предвиждания несвободните решения, които ще продължат да бъдат използвани, ще имат съвсем малък дял – преди всичко в области, където прилагането на свободни алтернативи е невъзможно или свързано със сериозни затруднения. В критериите за подбор на всички обществени поръчки за софтуер и хардуер, и особено за развитие на компоненти от индийското Електронно управление, задължително ще бъде поставяно като приоритетно изискване това разработеният/доставеният продукт или решение да бъде със свободен лиценз. Прилагането на несвободни стандарти ще бъде допустимо само след даване на подробна обосновка, от която да е видно, че в конкретния случай няма други възможности. С това решение Индия се превръща в поредната страна, която пристъпва към осигуряване на свободна и достъпна електронна среда.


 
back to top