МАТЕРИАЛИ

Индия спря опит на Facebook да обсеби internet на нейна територияИндийският институт за регулация на телекомуникациите (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI) издаде забрана на безплатната internet-услуга „Free Basics“, разпространявана в Третия свят от дъщерната на Facebook компания Internet.org

Забраната е под страх от глоба между $375 и $73'585 дневно (в зависимост от естеството на евентуалните нарушения). Мярката ще може да бъде преразгледана най-рано след 2 години.

Мотивът за налагане на забраната е, че „нито един доставчик или оператор не бива да предлага дискриминационни трафици за достъп до услуги в зависимост от тяхното съдържание“. Практиката на компанията Internet.org с нейната услуга „Free Basics“ се признава за дискриминационна, тъй като потребителите получават свободен достъп само до точно определени услуги и сайтове (в случая собственост на Facebook), а достъпът до каквито и да било други ресурси остава платен. Това е сериозно посегателство срещу неутралността на internet (равен достъп до всички продукти и услуги) и застрашава свободната комуникация, като прави за обикновените потребители твърде скъпо ползването на каквото и да било различно от Facebook. По този начин понятието „internet“ постепенно започва да се отъждествява с Facebook.

Услугата „Free Basics“ действа в 30 страни от Третия свят, където internet-свързаността е слаба или напълно отсъства. Като изгражда своята лишена от неутралност инфраструктура, компанията Internet.org създава изкривен образ на internet, който за обикновените хора не включва друго, освен Facebook. Без своята неутралност internet не би могъл да се развива като свободно пространство за обмен на идеи и във все по-голяма степен се превръща в частен корпоративен сайт, подчинен на интересите и предпочитанията на малък брой собственици. Ето защо позицията на TRAI в Индия е голяма победа за отстояването на свободата и мрежовата неутралност в internet, която пресича опитите на големи технологични компании да превърнат Световната мрежа в своя корпоративна собственост.

Подобен опит преди години беше спрян от Mozilla Firefox, чиято поява попречи на Microsoft да обсеби internet, представяйки своя браузър Internet Explorer като единствено средство на потребителите за достъп до web-сайтове. Тогава, ако планът беше успял, internet щеше да се превърне в мрежова надстройка за свързване между компютри, които работят единствено с операционни системи Windows.


 
back to top