МАТЕРИАЛИ

Независимостта и децентрализираността на алтернативната криптовалута BitCoin е поставена в опасност


Най-големият пул GHash.io за добив на BitCoin-криптовалутни единици  (собственост на технологичната компания CEX.io) в началото на 2014 г. достигна дял от 40% от общия обем изчисления в BitCoin-мрежата, а наскоро обемът на изчислителната й мощ надхвърли 51% от общата изчислителна мощност в мрежата. Това противоречи на официално разпространените от GHash.io твърдения, че никога няма да допусне в свои ръце концентриране на повече от 50% от изчислителната мощност за добиване на нови криптовалутни единици BitCoin.

Допуснатата свръх-концентрация на изчислителни мощности в един единствен пул заплашва цялостната екосистема на мрежата чрез т.нар. „атака 51%“, при която става възможно да бъде компрометирана независимостта и сигурността на BitCoin (която се базира на нейната децентрализираност и невъзможността на никой от пуловете да осъществява доминираща роля при верифициране на транзакциите и изчисляване на следващите взаимнопрости числа за генериране на нови криптовалутни единици). Специалистите са обезпокоени от това, че с такъв мощен изчислителен ресурс като този на GHash.io един субект може да контролира работата на цялата мрежа и да извършва най-различни користни действия – например да работи за спекулативно по-високи комисионни при осъществяването на транзакциите, да манипулира маржовете при обмен на криптовалутата или да атакува сигурността и целостта на самата мрежа. Към настоящия момент няма доказателства, че пулът GHash действително използва доминиращото си положение за користни цели.

Ситуацията, при която една комерсиална компания трябва да ограничава собствения си пазарен дял е съвършено неестествена и несигурна за утвърдените конвенционални модели, базирани на постоянния икономически растеж. Във връзка с изразените опасения от постигнатата изчислителна мощност, GHash.io още веднъж заяви намерението си по никакъв начин да не използва своето доминиращо положение и намерението си по никакъв начин да не пристъпва към осъществяването на „атака 51%“. Въпреки обещанията обаче (които вече се оказват нарушени веднъж), остава фактът, че от тук нататък стабилността на BitCoin като платежна система буквално ще зависи от лоялността на компанията CEX.io – поне до момента, в който не се установи балансиращ противовес. Във връзка с този проблем (който между другото може да компрометира и собствените на GHash.io инвестиции в BitCoin-криптовалутни единици и в изчислителни мощности за добив), компанията предлага на 10-11.07.2014 г. да се проведе кръгла маса в рамките на конференцията CoinSummit, за да бъде потърсено общо решение на проблема и стабилността на BitCoin да бъде гарантирана.


 
back to top