МАТЕРИАЛИ

Програмата Fingerprints – нови подробности от Сноудън за следенето в internet


На 08.04.2014 г. бившият служител на американската Агенция за национална сигурност (NSA) Едуард Сноудън осъществи конферентна видеовръзка в рамките на заседанието на ПАСЕ (един от двата главни органа на Съвета на Европа), където предостави допълнителна информация за Fingterprints (пръстови отпечатъци) – програма на NSA за проследяване на потребителите в internet и подлагане на автоматичен анализ на техните online-действия. Технологията Fingterprints позволява натрупване и анализ на масиви информация за потребителите (включително и такива от ЕС), които ползват или дори случайно са попаднали на набелязани от NSA web-сайтове. Алгоритмите за анализ позволяват потребителите да бъдат разпределяни в списъци по избрани от NSA критерии (например – политически убеждения, сексуална ориентация и други). „Това е грубо нарушение на човешките права – подчертава Сноудън. – Ако не може да бъде постигнато политическо решение, то е необходимо използването на технически методи“. Такова техническо решение е например свободният софтуер, предоставян от Torproject.org за шифроване на действията, които потребителят извършва в internet.


 
back to top