МАТЕРИАЛИ

158 организации от цял свят (включително ООН) се застъпват за Сноудън


Редица международни организации, сред които и Организацията на обединените нации (ООН) се застъпиха за Едуард Сноудън и пледират за снемане на обвиненията срещу него от страна на САЩ. 158 от тях (между които и Българският хелзинкски комитет) излязоха с открито писмо до президента на САЩ Барак Обама, в което настояват за незабавно сваляне на обвиненията.

<em>„Разкритите от него нарушения повдигат въпроси, пред които държавите нямат право да си затварят очите. Историята с Едуард Сноудън и разкритите от него масови нарушения на личната неприкосновеност повдигат редица важни въпроси, пред които държавите няма право да си затварят очите“</em> заяви Наванетхем Пилей, Върховен комисар на ООН по правата на човека. Коментирайки за първи път ситуацията около разобличителя на американското разузнаване, тя изтъква, че „наблюдението без надлежни гаранции за защита на неприкосновеността на личния живот може да се отрази отрицателно при реализирането на човешките права и основни свободи“. Тя също така напомни, че „чл. 12 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и чл. 17 на Международния пакт за гражданските и политическите права (МПГПП) показват, че никой не трябва да бъде подлаган на произволна намеса в своя личен и семеен живот, в жилището или личната кореспонденция, а също че всеки човек има право на защита от закона при такава намеса и такива посегателства“. Според Пилей „хората трябва да са убедени, че личното им общуване няма да стане обект на неоправдано проучване от страна на държавата“.

Следва пълният текст на откритото писмо, подписано от 158-те международни правозащитни организации:

 
Уважаеми господин президент,

обръщаме се към Вас в капацитета ни на организации от цял свят, ангажирани със свободата на словото и медиите. Бихме искали да изразим силното си притеснение от реакцията на правителството на САЩ спрямо действията на Едуард Сноудън. Приканваме Ви да вземете незабавни мерки за защитата на журналисти и лица, разгласили уличаваща информация от обществено значение.

Наскоро оповестената от Сноудън информация провокира необходим и дълго отлаган обществен дебат за допустимите граници на наблюдението в демократичните страни. Самият Вие приветствахте такъв дебат на пети юни.

Разкритията поставиха под въпрос легитимността на секретните процеси на Съда за чуждестранно разузнаване и наблюдение, и отхвърлиха конгресните Комитети по разследването като уместни форуми за определяне на основните човешки права на гражданите на САЩ и хората по света.

Без съмнение разкритията на Сноудън са в услуга на обществения интерес, включително провокирайки подобни дебати в страни по целия свят.

Ето защо сме изумени, че срещу Сноудън са повдигнати обвинения и то според неясния и пресилен Акт за шпионажа от 1917 г.

Твърденията на Държавния департамент, че Сноудън не е лице, разгласило информация от обществено значение, базирани единствено върху вида обвинение, повдигнати срещу него, пряко противоречат на международните стандарти за свободата на изразяване и информация.

Опитите да се попречи на свободата на движение на Сноудън, на правото му на търсене на убежище, включително анулирането на паспорта му и други ответни действия, също нарушават задълженията на САЩ според международното право.

Още повече сме обезпокоени от това, че обвиненията срещу Сноудън не са изолиран случай, и че по време на Вашата администрация има безпрецедентен брой дела срещу лица, разкрили информация от обществен интерес. Тенденцията правителството на САЩ вманиачено да контролира потоците от информация и същевременно да отбягва обществено обсъждане, е както недемократична, така и трудно осъществима в ерата на дигиталните комуникации.

Смятаме, че, взети заедно, тези действия създават опасен прецедент за защитата на лица, разкриващи информация, и журналистите по цял свят. Както знаете, срещу хора, които разкриват информация, която силно злепоставя правителството, често се водят наказателни дела с цел да се отклони вниманието от разкритите нарушения. По същия начин биват атакувани и журналистите, които публикуват разкритията.

Сериозно се опасяваме, че други правителства ще се позоват на примера на САЩ, за да оправдаят посегателства над разкриващите информация и над журналисти, които се излагат на значителен риск, за да оповестят или отразят правителствени нарушения, корупция и други опасности за обществото.

САЩ отдавна отчитат важната роля, която играят хората, изобличаващи нередности в демократичното общество – от приетия при Ейбрахъм Линкълн през 1863 г. Закон против грешните твърдения, до влезлия в сила през 2012 г. Закон за подсилената защита на лица, разкриващи информация от обществен интерес. Последният надгражда традицията за предпазването на такива лица, но изключва защита в случаи на разкрития, засягащи националната сигурност и разузнаването. Макар наскоро приетите президентска Директива 19 за защитата на изобличаващи лица с достъп до класифицирана информация и Насоките за защита на репортерите,  издадени от главен адвокат Ерик Холдър, да са положителен напредък, те не осигуряват законова защита. Следователно са необходими по-сериозни инструменти, осигуряващи такава законова защита.

Призоваваме администрацията Ви да предприеме следните действия:

 - да оттегли обвиненията срещу Сноудън;

 - незабавно да възстанови паспорта на Сноудън и да преустанови опитите да попречи на правото му да търси убежище в която страна пожелае;

 - да инициира обществена консултация относно дейностите на Агенцията за национална сигурност (АНС);

 - да нареди Департаментът на правосъдието да разсекрети, след тяхното изпълнение, и направи публично достъпни всички заповеди, издадени по Закона за външно разузнавателно наблюдение;

 - да се бори за приемането в конгреса на разширение на Закона за подсилената защита на лица, разкриващи информация от обществено значение, с цел да се осигурят уместни и законово обвързващи защити за такива лица, оповестяващи информация, засягаща националната сигурност и разузнаването;

 - да подкрепи приемането от Конгреса на солиден „Закон за защита на медиите“ с ограничени изключения за информация, засягаща националната сигурност.

 
back to top