МАТЕРИАЛИ

GNU MediaGoblin – свободната алтернатива на Flickr, YouTube и SoundCloud


Фондацията за свободен софтуер (
FSF) не успя да събере необходимите $60'000, но все пак започна реализацията на проекта MediaGoblin – децентрализирана платформа за публикуване на фотографии, видео и аудио – свободна алтернатива на Flickr, YouTube и SoundCloud. Към настоящия момент разработчиците са достигнали до версия 0.4 на проекта.

Предвижда се всеки потребител на GNU MediaGoblin да може да помества своите медийни файлове на собствен сървър или на виртуален хостинг, като всичките възли на тази децентрализирана социална мрежа ще имат възможност за комуникация помежду си. В бъдещата версия 1.0 е предвидено включването и на различни файлови системи, както и разширени възможности за хостинг в самата MediaGoblin.

MediaGoblin е проектирана като универсална платформа за публикуване на произволна медийна информация. Неотдавна бе реализирана възможността за публикуване на електронни книги с .pdf или .js формат, както и 3D-модели. Дори сега, в етапа на начална разработка на MediaGoblin, системата вече изглежда функционална и надеждна. Инсталирането на системата върху собствен сървър засега съвсем не е тривиална задача, но много потребители успяват да направят това, а съответните ръководства и документации се увеличават.


 
back to top