МАТЕРИАЛИ

Активисти създават нов паралелен и независим internet, „от нулата“


Уморени от своеволията на правителствените шпионски агенции, група internet-потребители са решили да вземат нещата „в свои ръце“ и да осъществят проект по създаването „от нулата“ на нов паралелен internet, който ще се владее от самите потребители в мрежата, чрез използването на технологията mesh-net.

Тези безжични мрежи са предназначени за свързване без риск от следене и без каквато и да било централизирана организация.

Всеки, който се включва в mesh-net, състояща се от един радио приемо-предавател и компютър, прехвърля данните от други части на мрежата. Ако данните не могат да минат по същия път, мешмрежата ще намери за тях друг възможен път – през компютрите и wireless-премо-предавателите, които в този момент работят и са в състояние да осигурят канал между изпращащия и приемащия потребител.

„Hyperboria“ – виртуален слой, който лежи в основата на усилията за създаване на mesh-net в САЩ – е мрежа, работеща на базата на съществуващия internet, но изцяло основана на схемата „peer-to-peer“. Това означава, че потребителите комуникират директно помежду си с помощта на изцяло криптирана връзка, която не оставя възможност за подслушване през какъвто и да било централизиран сървър (както се случва обикновено в конвенционалния internet).

Когато се установят нови възли в mesh-net, съществуващите връзки на „Hyperboria“ просто ги включват по своето трасе за трансфериране на данните. Когато някой от възлите изчезне, „Hyperboria“ търси алтернативни възли и след намирането на такива трансферира данните по новооткрития път. Mesh-net е подходяща за големите градове, където съществуват много на брой и гъсто разположени wireless-премо-предаватели, способни да действат като възли за трансфериране на данни между потребителите.


 
back to top