МАТЕРИАЛИ

От съображения за сигурност се забранява държавните служители на Индия да използват e-mail-услуги, базирани в САЩ


Правителството на Индия планира да забрани на своите служители да използват базирани в САЩ e-mail-услуги като Gmail, Hotmail, Yahoo! и други. На фона на нестихващия скандал с американските програми за шпионаж в internet, според изявление на представители от индийската администрация забраната е стъпка към подобряване на националната сигурност, особено в областта на работата с класифицирана информация на индийското правителство.

От интервю със служител на Министерство на комуникациите и информационните технологии на Индия става ясно, че в изпълнение на забраната в момента се подготвят официални уведомления за близо 5-те милиона държавни служители в страната, с които те ще бъдат задължени да работят със специална правителствена услуга за електронна поща, за чието функциониране ще отговаря Националният център по информационни технологии на Индия.

„Данните на индийските потребители на Gmail се обработват в други страни, тъй като сървърите на услугата са разположени извън Индия. В момента се опитваме да решим този проблем, като пренасочим част от кореспонденцията, съдържаща поверителни данни, в рамките на страната“, заявява секретарят на министерството.


 
back to top