За проекта

Проектът „SwitchFree“ цели да подпомага развитието на личната и обществената свобода,  неприкосновеност  и законосъобразност – като способства за превключването към свободни технологии и стандарти в деловия живот – между гражданите и бизнеса, в администрацията и в политиката. Според нас това може да стане чрез разработването и внедряването на свобони технологични решения за обработка, защита и управление на информацията и комуникацията. В условията на засилващо се вмешателство в основни лични, граждански и политически права (чрез подслушване, следене, незаконни статистически проучвания и други), електронните технологии за информация и комуникация могат от средство за сътрудничество и напредък да се превърнат в средство за сенчести влияния, манипулация и деспотизъм. Ние се противопоставяме на това, като ви информираме за свободните технологии, подпомагаме ви при внедряването на такива във вашата работа и предизвикваме общствен дебат за масовото им прилагане в обществения живот. По този начин даваме своя принос за постигането на по-добра електронна среда, насочена към нуждите на потребителите и защитена от възможности за злоупотреба.

Проектът обединява силите на широк кръг от независими специалисти в областта на електронните технологии, бизнеса, правото, икономиката, социалните и политическите науки – които работят чрез клъстериране на мрежови принцип за създаването на свободна, прозрачна и честна среда за комуникация, сътрудничество, бизнес, управление и политика.

Проектът е насочен към журналисти, общественици, адвокати, политици, бизнесмени и всички останали, които имат нужда от свобода в електронна среда, държат на правото им да знаят какво се случва в личния им компютър, предпочитат сами да решават как да работи софтуерът и не желаят да бъдат превръщани в обект на наблюдение, моделиране и контрол. Ако сте наши съмишленици или се нуждаете от допълнителна информация, ако желаете да превключите към свободни технологии или да потърсите възможност за решаването на ваш специализиран технологичен въпрос, не се колебайте да ни потърсите!

info (at) switchfree (dot) eu

 
back to top