Свободен хардуер / Рискове

„Trusted computing“ (надеждно компютиране) е технология за ограничаване на функционалността на несвободния хардуер, насочена към управление поведението на потребителя и вземане на определени решения вместо него. Това е хардуерният еквивалент на софтуерната концепция Digital Rights Management (DRM) или „Управление на цифровите права“, която ограничава функционалността и блокира достъпа до определени файлове на собствения ви компютър. Днес различни вариации на „Trusted computing“ се въвеждат преди всичко от големи технологични корпорации като Microsoft и Apple, а така също – от продуцентски компании, музикални и филмови производители, които желаят да ограничават и лицензират достъпа до съдържание. „Trusted computing“ води до това компютърът да отказва да изпълнява команди, насочени например към инсталирането на непозволена от производителя програма или към слушането/гледането на аудио-визуален файл, който не е разрешен за вас (например защото не сте платили лиценз за прослушване/преглеждане). По сходен начин действа т.нар. „Tivoization“ (от компанията за записваща техника TiVo), където хардуерът се изгражда по начин, правещ технически невъзможно функционирането му с какъвто и да било софтуер, различен от определения от производителя. Това превръща компютрите в своеобразни „черни кутии“, на които не можете да правите нищо друго, освен това, което е определил производителят.

Заедно със защитата на авторските права и индустриалната собственост, явления като „Trusted computing“ и „Tivoization“ водят до сериозна заплаха за правата и свободите на потребителите. Така например компютрите с фабрично инсталиран Windows 8.1 (и следващи версии) ще работят с вграден в хардуера им криптопроцесор TRM 2.0, чиято функция е да изисква цифров сертификат за всяка инсталирана програма на компютъра. Това означава, че вие няма да можете да инсталирате на такъв компютър нищо друго, освен това, което Microsoft ви разрешава – включително няма да можете да използвате собствения си компютър с друга операционна система, освен с вградения в него продукт. Въпреки, че сте собственик на компютъра, вие ще бъдете лишени от правото ви да го използвате както намирате за добре – дори и ако не нарушавате по този начин нечии права. Това е заплаха както за вас като потребител, така също за развойната дейност и за свободата на internet въобще – тъй като заложената още от създаването на internet неутралност на компютърните устройства и възможността те да бъдат използвани и свързвани свободно, е била винаги залог за обмяната на идеи и за пораждането на прогрес. Днес определени компании се опитват да направят този процес тяхна собственост – което е сред най-големите заплахи за информационните технологии.
 
« ПРИНЦИПИ     |     « ПРОЦЕСОРИ

 
back to top