Свободно управление / Терминал 4

Наименованието „Терминал 4“ (работно заглавие) възникна от протестите за запазване на българската природа, които събраха преди време по електронен път (от социалните мрежи) хиляди българи на Орлов мост в столицата. Това беше първият случай на „електронна демокрация“ в нашата страна. Тогава се роди идеята за Терминал 3 – по аналогия от двата терминала на летище „София“, през които българите масово емигрират от страната ни; беше предложено Орлов мост (като символ на гражданския протест) да се превърне в „Терминал 3“ – място, където българите да вземат съдбата на своята Родина в ръцете си, вместо да я напускат от двата терминала на летището. Вдъхновени от този лозунг, ние се заехме с изграждането на „Терминал 4“ – електронна среда за управление при технологично гарантирана прозрачност, законосъобразност и отговорност. Целта ни е да подпомогнем създаването и внедряването на работещ модел за електронно управление, базиран на свободни технологични решения и позволяващ осъществяването на прозрачна, законосъобразна и отговорна политика. Движи ни убеждението, че модел като „Терминал 4“ е способен да се справи с корупцията по технически гарантиран начин и да направи ненужно използването на първите три терминала – за бягство от безпътицата на „Прехода“ или за отчаян протест срещу задкулисните безобразия на властта, които протестите кондензираха в неполучилия отговор въпрос-символ: #Кой?

За да може да изпълни своите функции по гарантиран и защитен от манипулации начин, модел като „Терминал 4“ трябва да бъде разработен безусловно на базата на свободни софтуерни стандарти. Само свободният софтуер позволява да бъдат правени независими проверки за това дали продуктът работи наистина по начина, по който е обявено и само той гарантира независимост на потребителите, които могат по всяко време да ангажират собствени програмисти за доразвиване на използвания продукт. На следващо място – модел като „Терминал 4“ задължително трябва да се развие и да функционира като децентрализирана мрежа от свободни и независими потребители. Нещо повече – всеки потребител трябва да може да съхранява на собствения си локален твърд диск автентичен отпечатък от интересуващите го данни и трябва да може да удостовери автентичността на данни, с които друг потребител предявява претенции спрямо него. Предвидили сме за нуждите на „Терминал 4“ да бъдат приложени най-съвременни решения за мрежова криптография, които превръщат всеки от потребителите в гарант за сигурността и автентичността на данните. И не на последно място – отделихме специално внимание на дизайна, тъй като типичните софтуерни продукти за управление и колаборация се провалят със своя сложен и тромав интерфейс. Вместо това ние проектираме „Терминал 4“ на базата на иновативни решения за прост контекстен дизайн, където съвсем пестелив набор от ключови функции обезпечава цялостния процес по генериране, прилагане и проследяване на решенията.

Проектът „Терминал 4“ е насочен към създаването на работна среда за преговори, сдружаване, вземане на решения и проследяване на изпълнението им – при технологично гарантирана прозрачност, законосъобразност и отговорност. Концептуалният дизайн на „Терминал 4“ представлява набор от абстрактни математически функции за гъвкава колаборация. Това позволява настройване на модела към конкретни нужди и прилагането му във взаимоотношенията на политически партии, държавни учреждения, търговски компании, неправителствени организации, неформални групи и отделни граждани. Моделът е приложим към всякакви отношения, структури и взаимодействия от хоризонтален, йерархичен или смесен тип, като мрежовата му архитектура осигурява практически неограничена скалируемост и възможности за адаптация. Ето защо моделът е подходящ както в политическия процес, така и в държавното и стопанското управление, във взаимоотношенията с крайни потребители, при осъществяването на идеални цели и в живота на независими граждански инициативи. Изхождаме от разбирането, че само такава технологична универсалност може да позволи прилагането на успешни модели за целите на електронното управление и да даде основа за качествено трансформиране на обществената среда.

 
« ЗА INTERNET     |     « Е-УПРАВЛЕНИЕ

 
back to top