МАТЕРИАЛИ

Федералната комисия по комуникациите на САЩ отмени мрежовата неутралност в internetНа 14.12.2017 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на САЩ гласува отменяне на мрежовата неутралност в internet и вместо това дава „свобода“ на internet-доставчиците да филтрират съдържанието, като предоставят с предимство достъп до предпочитани от тях internet-ресурси (например корпоративно ориентирано съдържание), а достъпа до други забавят, обвързват с допълнително заплащане или направо отказват. Така internet-доставчиците могат да се превърнат в своеобразни цензори и модератори на internet, от които ще започне да зависи какво съдържание, доколко и как ще достига до потребителите.

Решението е важно в световен мащаб, тъй като основните DNS-сървъри (от които зависи свързването на URL-адреса на един web-сайт с IP-адреса на неговия физически сървър) се намират в САЩ и именно там е „ядрото“ на световния internet, ако можем така да се изразим. Това решение е загуба за свободата в internet, която може да превърне най-значимата медия в света в своеобразна втора „телевизия“, където потребителят се свежда единствено до пасивен консуматор на „подбрано“ корпоративно съдържание. Двадесет и един от „бащите“ на internet (изброени по-долу) изразиха своя категоричен протест срещу това решение в свое Отворено писмо, което представяме както следва:

 
До:

Сенатора Wicker;
Сенатора Schatz;
Представителката Blackburn;
Представителя Doyle

Ние сме пионерите и технолозите, които създадохме и сега движим internet, и сме сред иноваторите и бизнес-хората, които – както и много други – зависим от internet в нашето ежедневие. Пишем с цел да ви призовем на свой ред да се обърнете към председателя на Федералната комисия по комуникациите Аджит Пай (Ajit Pai) с настояване да анулира гласуването на 14.12.2017 г. относно предложението на FCC, обявено като „Наредба за възстановяване на свободата в internet“ (WC Docket No. 17-108).

Изложената Наредба ще отмени ключовите защитни мерки за мрежова неутралност, които възпрепятстват доставчиците на internet-достъп да блокират съдържание, web-сайтове и приложения, да забавят или ускорят услугите и класовете услуги, и да таксуват [допълнително] online-услугите за достъп или „бързи ленти“ на internet-доставчиците до крайните потребители. Предложената Наредба би отменила и надзора срещу други необосновани дискриминационни и неразумни практики, както и във връзка с взаимосвързаността с internet-доставчиците в отдалечени райони. Предложената Наредба ще премахне дългогодишния надзор на FCC върху internet-доставчиците без подходящ заместител за защита на потребителите, свободните пазари и online-иновациите.

Важно е да се разбере, че предложената от FCC Наредба се основава на недостатъчно и фактически неточно разбиране на internet-технологиите. Тези недостатъци и неточности бяха документирани подробно в Съвместен коментар от 43 страници, подписан от над 200 от най-известните пионери и инженери в internet, и представен на FCC на 17.07.2017 г.

Въпреки Съвместния коментар обаче, FCC не коригира недоразумението си, а вместо това наложи Наредбата с всичките технически недостатъци, обяснени в Коментара. Настоящата неиздържана технически Наредба неглижира десетилетия на внимателна работа от страна на FCC с двете срещуположни страни, разбиращи заплахите, в които могат да се превърнат доставчиците на internet-достъп за отворените internet-пазари.

Коментарът на експертите не беше единственият, който FCC пренебрегна. Над 23'000'000 коментара са подадени от обществеността, която очевидно е чувствителна към защитата на internet. FCC не би могла да ги разгледа адекватно.

Наистина, в разрез с установената практика, FCC не проведе нито една открита публична среща, за да чуе мнение от гражданите и експертите за предложената Наредба.

Освен това online-коментарната система на FCC е била засегната от големи проблеми, които FCC не е имала време да разследва. Те включват генерирани от ботове коментари, които се представят за американците, включително починали хора и необясним срив на системата за online-коментари на FCC, който се случи тъкмо когато телевизионният водещ Джон Оливър (John Oliver) окуражаваше американците да изпратят коментари към системата.

Увеличавайки нашата загриженост, FCC не успя да се съобрази с изискването по Закона за Свобода на информацията относно подобни инциденти и не предостави дължимата на Генералния прокурор в Ню Йорк информация за разследването на този срив.

Ето защо Ви призоваваме да приканите председателя на FCC Пай да отмени гласуването на FCC. Формулираният от FCC и технически сгрешен проект на Наредба за отмяна защитата на мрежовата неутралност без каквато и да било алтернатива е неминуема заплаха за internet, за чието създаване работихме толкова усилено. Това трябва да бъде спряно!

Отвореното писмо е подписано от Frederick J. Baker, председател на IETF (1996-2001) и на ISOC (2002-2006); Mitchell Baker, изпълнителна председателка на Фондация „Mozilla“; Steven M. Bellovin, internet-пионер и технологичен ръководител във FTC (2012-2013); Tim Berners-Lee, създател на WWW и професор в MIT; John Borthwick, CEO и основател на Betaworks; Scott O. Bradner, internet-пионер; Vinton G. Cerf, internet-пионер; Stephen D. Crocker, internet-пионер; Whitfield Diffie, създател на асиметричното шифроване с 'публичен' ключ; David J. Farber, internet-пионер и технологичен ръководител във FCC (1999-2000); Dewayne Hendricks, CEO на проекта Tetherless Access; Martin E. Hellman, специалист по internet-сигурността; Brewster Kahle, internet-пионер и основател на Internet Archive; Susan Landau, специалист по компютърна сигурност и професор в Tufts; Theodor Holm Nelson, пионер на HTTP; David P. Reed, internet-пионер; Jennifer Rexford, професор в Princeton; Ronald L. Rivest, съ-инвеститор на асиметричния шифровъчен алгоритъм RSA; Paul Vixie, CEO на Farsight Security; Stephen Wolff, internet-пионер; и Steve Wozniak, съосновател на Apple.

 
back to top