МАТЕРИАЛИ

Алтернативната децентрализирана internet-мрежа SAFE като гаранция против проследяването и цензурата


Шотландската компания MaidSafe създаде алтернативната мрежа SAFE, която работи на принципа на децентрализираната I2P и е замислена специално с цел да направи невъзможно следенето online. SAFE работи на база съществуващата инфраструктура на internet, но информацията не се съхранява на каквато и да било централизирани сървъри. Вместо това определена част от харддиска на всеки един от потребителите се предоставя за споделено използване и там се съхраняват на случаен принцип блокове с шифрована информация на останалите потребители. Всеки от информационните блокове постъпва едновременно в няколко компютъра – за да има резервни копия – в случай, че някой от компютрите бъде изключен. Ключовете за разшифроване на информационните блокове остават в компютрите на потребителите-собственици на информацията, които остават неизвестни за притежателите на споделено дисково пространство. По този начин неоторизираното проникване в информацията става практически невъзможно. Благодарение на мрежовата си архитектура SAFE става неприложима за организирането на DDoS-атаки или за цензуриране на определени internet-ресурси – тъй като не предвижда използването на DNS свързване между отделните компютърни устройства.


 
back to top