МАТЕРИАЛИ

05.Юни – световен ден за електронна сигурност на Мрежата – кампания „Reset The Net“


Точно една година след публикуването на първите документи от Едуард Сноудън, няколко обществени организации и web-сайтове (фондацията „Fight for the Future“, Reddit, Imgur, DuckDuckGo, BoingBoing и други) организираха съвместната кампания „Reset The Net“ (Рестартирай Мрежата!) – като протест срещу повсеместното проследяване на internet-трафика от страна на службите за сигурност. В рамките на кампанията на притежателите на web-сайтове се предлага на 05.06.2014 г. да поставят банери със свободни програми за цялостно шифриране на информацията – като например Pidgin, DuckDuckGo, HTTPS Everywhere, GPGtools, TOR и много други. Също така в рамките на кампанията се приканват web-дизайнерите да включат защитен HTTPS-протокол по подразбиране в разработваните от тях сайтове, а на обикновените потребители да се препоръчва максималното използване на криптографски програми. На официалния адрес на кампанията може да се намери пакет от бързи съвети и приложения за повишаване на сигурността и личната неприкосновеност. Целта е хората масово да започнат да се грижат за своята защита и по този начин да затруднят в максимална степен опитите на някои правителствени служби да превърнат internet в глобално средство за нарушаване на човешките права.


 
back to top