МАТЕРИАЛИ

Безпрецедентното развитие на технологиите може да предизвика „дигитално средновековие“


Винт Серф (Vint Cerf), наричан често „бащата на internet“, засегна за пореден път въпроса за бъдещето на киберпространството и на съхраняваната в електронна среда информация. В последната си публична изява по темата той отправи предупреждение пред Американската асоциация за напредък в науката (American Association for the Advancement of ScienceAAAS) за опасността в близко бъдеще да бъдем лишени от възможност да се докоснем до спомените си, които някога сме записали в електронен формат – чрез настъпването на своеобразни „дигитални тъмни векове“, когато свръх бързото развитие на технологиите извежда от употреба някои от тях и прави поддържаните от тях формати неизползваеми – ведно със съхраняваната от нас информация в тези формати – т.нар. феномен „bit rot“. Като илюстрация на този феномен Винт Серф предлага VHS-технологията: кратък преглед е достатъчен, за да се убедим, че днес твърде малко хора продължават да съхраняват морално остарели видеокасети и видео-магнетофони. Такива уреди вече не се предлагат почти никъде и днес би било много трудно да бъде прегледано съдържанието на една VHS-касета. Друго разклонение на феномена „bit rot“ са т.нар. проприетарни (собственически) формати, където производителят (собственикът) си запазва изключителните права спрямо съответния формат и поставя в зависимост от своите решения нашия достъп до собствената ни информация, записана на такъв формат. По този начин, ако компанията-собственик на лиценза за използването на такъв формат реши да го извади от употреба, ще отреже с решението си всякакъв [легален] достъп на потребителите до собствените им файлове, записани на този формат. Създаването на алтернативни способи за прочитане на такъв формат е незаконно, когато той не е със свободен лиценз и често е невъзможно, когато форматът е затворен. Серф предупреждава, че в близко бъдеще е възможно внедряването на нови хардуерни решения, които изобщо да направят невъзможно използването на по-старите компоненти и от там – на съхраняваната в тях информация.

Като решение на набелязания проблем Винт Серф предлага своя проект „дигитален папирус“ – своеобразен инструмент за запазване на технологиите, който да позволи излезли от употреба формати да продължат да могат да се четат и информацията, записана чрез тях да бъде възстановена при необходимост. Идеята е да се създаде своеобразна библиотека с остарели програми, операционни системи и изваден от употреба хардуер, за да може морално остарелите технологии да бъдат възстановявани при необходимост от прочитането на файлове с вече забранен формат. Подобни проекти стават особено необходими във време, в което технологиите се обновяват безпрецедентно бързо и често изпреварват възможностите на човека да следи тяхното развитие и да актуализира своята информация.


 
back to top