МАТЕРИАЛИ

Обединеното кралство преминава окончателно към свободния документен формат ODF


На 22.07.2014 г. правителството на Обединеното кралство обяви на официалната си web-страница решението държавната администрация на Великобритания да превключи окончателно към свободния стандарт Open Document Format (ODF) при обработка, споделяне и съхраняване документите на държавната администрация. Сред одобрените свободни софтуерни формати за ползване от британската администрация са също PDF/A и HTML.

Сред мотивите за вземане на решението е оптимизацията на разходите за софтуерни лицензи (които според специалисти достигат до £1'200'000'000 за един редовен мандат). Ключов мотив обаче е необходимостта от постигане на техническа и оперативна съвместимост при трансферирането на данни между отделните ведомства, чиято работа често е свързана със специфични стандарти и необходимост от съответни софтуерни адаптации. Не на последно място стои и мотивът, че е недопустимо правителствени институции да бъдат поставяни в зависимост от частни компании-разработчици на несвободен софтуер със софтуерни стандарти, които са недостъпни за свободно адаптиране според нуждите на администрацията.

„Желая да виждам по-голямо разнообразие в ползвания софтуер, така че обществените служители да имат достъп до нужната им информация и да си вършат нормално работата без да се налага да купуват конкретна марка софтуер“ – заявява Франсис Мод, ръководител на кабинета на Великобритания и народен представител, който от 3 години поддържа обществения дебат за преминаване на Обединеното кралство към свободни софтуерни стандарти. „Нашият дългосрочен план цели изграждането на една по-силна икономика и помагане на британския бизнес в растежа му. Ние се вслушахме в съветите на тези, които ни казваха, че свободните стандарти ще намалят разходите ни и ще улеснят работата на правителството. Това е важна стъпка към Стратегията „Цифров по подразбиране“ (Digital-By-Default Agenda), която помага на гражданите и бизнеса, и спестява на данъкоплатците £1'200'000'000 през мандата на този Парламент“ – категоричен е Мод.

Преминаването към свободни софтуерни стандарти се очаква още в следващата година да освободи ресурс от £100'000'000 и да спомогне за увеличаване броя на малките и средни компании, които печелят обществени поръчки посредством CloudStore (web-базирана правителствена платформа за набиране и доставка на публични услуги и решения в областта на високите технологии в условията на отворен и конкурентен пазар). „Както за правителството, така и за компаниите това означава по-малко бюрокрация и по-бързо изпълнение и доставка“ – аргументира позицията на британското правителство Франсис Мод.

Open Document Format (ODF) е широко признат и ползван свободен документен стандарт за текстове (.odt), презентации (.odp), таблици (.ods), рисунки (.odg), бази данни (.odb) и други, като най-популярното софтуерно осигуряване за тях е свободният офис-пакет Libre Office (свободен офис). Стандартът е разработен съвместно и публично от различни организации и е достъпен за всички без ограниченя (за разлика от еквивалентни частни и несвободни формати, по-известните от които са например .doc, .xls, .ppt и т.н.). Благодарение усилията на Индустриалното съобщество OASIS на 01.05.2006 г. ODF е признат като международен стандарт ISO/IEC 26300. По този начин ODF се явява единственият свободен стандарт за редактируеми офис-документи, утвърден от независим комитет по стандартизация и реализиран от няколко доставчика на програмно осигуряване.

ODF е базиран на XML, което позволява лесно преобразуване във всякакви други формати. От техническа гледна точка ODF представлява ZIP-архив с набор от множество XML-файлове, които описват съдържанието и оформлението на документа. XML-структурата на документа позволява лесната му обработка с обикновени текстови редактори, а ZIP-компресията осигурява малък обем на съдържанието. Това позволява обработката и трансферирането на ODF-документи да става при значително по-скромно софтуерно осигуряване (което за разлика от несвободните стандарти не е обвързано с продуктите само на конкретна компания-разработчик), при консумацията на значително по-малки internet-ресурси в сравнение с останалите офис-стандарти.


 
back to top