МАТЕРИАЛИ

DRM-системите за цифрово управление на правата вредят на бизнеса с електронни книги


Системите за цифрово управление на правата (Digital Rights Management – DRM) вредят сериозно на online-бизнеса с електронни книги. Заключението е на специализираната в изследване на online-бизнеса с електронни книги Агенция AuthorEarnings, която публикува своя „Доклад за приходите на авторите“ от месец юли.2014 г.

Агенцията е събирала статистически данни за продажбите на е-книги към крайните потребители в платформата за online-продажби Amazon, където поставянето на DRM-защита е предоставено като възможност за автора (издателя). Изследването обхваща 120'000 заглавия и от него е видно, че наличието на DRM-защита на авторските права оказва крайно негативно влияние върху продажбите на книги във всичките ценови сегменти. Като основна причина за негативното влияние се сочи преди всичко препятстването от DRM-системите на възможността потребителят да прехвърля притежаваната от него е-книга от едно устройство на друго.

„За нас не беше учудващ фактът, че почти 100% от книгите на 5-те най-популярни автора имат DRM-защита, – споделят изследователите. – При независимите автори DRM-защита има само в 50% от е-книгите.“ Анализаторите посочват, че Tor е едно от малкото големи издателства, които преди 2 години се отказаха от прилагането на DRM-технологии. Поради тази причина изследването не обхваща сегмента с бестселъри (около половината от всички предлагани в Amazon заглавия) и се фокусира върху проследяване влиянието на DRM при продажбите на е-книги от по-малко известни и независими автори. „Оказа се, че половината от книгите без DRM генерират около 64% от чистата печалба“. Като цяло книгите без DRM-защита се продават два пъти по-добре. Анализаторите са сравнявали резултатите от продажбите за 24-часови периоди за всеки от ценовите сегменти. Във всеки от сегментите е констатирано силното негативно търговско влияние от присъствието на DRM в продуктите. Изключение е установено само за 2 от прегледаните заглавия.

Технологиите за управление на цифровите права (Digital Rights Management – DRM) представляват средства за ограничаване функционалността на компютъра, които не позволяват определено съдържание (обект на авторски права) да бъде отваряно или копирано. DRM-технологии се разработват и въвеждат в експлоатация най-вече от развлекателната индустрия, която има интерес да ограничава достъпа до своите продукти (музика, филми, електронни игри и книги) и по този начин да предотвратява споделянето на тези продукти и използването им без разрешението на собственика. Заедно с борбата с пиратството обаче, подобни технологии довеждат до ограничаване правата на потребителите и постепенно изземване от тях на контрола спрямо собствените им компютри, което е сред най-значителните заплахи за развитието на неутрални информационни технологии.


 
back to top