МАТЕРИАЛИ

Федералната комисия по комуникациите на САЩ защити мрежовата неутралност в internet


Федералната комисия по комуникациите
(ФКК) на САЩ призна мрежовата свързаност в internet като такав в обществен интерес и забрани на телекомите и internet-доставчиците да предоставят преференциална скорост при преноса на едни internet-ресурси за сметка на други. По този начин internet-доставчиците се задължават да съблюдават мрежовата неутралност (net neutrality) на internet и да предоставят равен достъп на потребителите до всички ресурси.

Решението е особено важно, тъй като евентуално ограничаване на неутралността (при което се позволява приоритетното зареждане на определени ресурси, например защото са с платено рекламно съдържание) би довело до превръщането на internet от свободно пространство за споделяне на информация и услуги, в контролиран от големи компании рекламен екран, запълнен преди всичко с платено корпоративно съдържание.

В изпълнение на постановената от ФКК забрана американските доставчици ще бъдат поставени под надзор за това как третират преминаващото през техните мрежи съдържание – със задължение да осигурят равен достъп на всеки един потребител до всеки един ресурс в internet, без залагането на технологични предимства за платени ресурси.

ФКК взе своето решение с 3 гласа „За“ и при 2 гласа „Против“; демократите подкрепиха неутралността (с гласовете на председателя на ФКК Том Уилър и членовете Миньон Клибърн и Джесика Розенворсел), а републиканците бяха против. Очаква се internet-доставчиците, които от години лобират за това да се позволи плащането за приоритетна скорост при свързване (което според тях ще ускори инвестициите), да атакуват решението на ФКК по съдебен ред – подобно на предходните два пъти, когато решенията на ФКК в същия смисъл бяха обжалвани от компании като Comcast, Verizon и AT&T, но без успех. Един от основните аргументи срещу премахване на мрежовата неутралност е съображението, че internet се утвърждава като една от най-важните съвременни медии и нейната неутралност следва да се третира като основно човешко право.


 
back to top