МАТЕРИАЛИ

COLIBERATOR – международна конференция за Свободен софтуер, хардуер и култураМежду 07 и 08.10.2017 г. в Централната библиотека на Политехническия университет в гр. Букурещ, Румъния, ще се проведе ежегодната сесия на COLIBERATOR (международна конференция за Свободен софтуер, Свободен хардуер и Свободна култура). Събитието е организирано за поредна година от румънската Фондация „CEATA“ със специалното участие на Ричард Столман (родоначалник на концепцията GNU и основател на Фондацията за свободен софтуер). Ключова част от дейностите на Фондация „CEATA“ е развойната компания Tehnoetical, която бележи сериозни пробиви в областта на Свободния хардуер (и която работи съвместно с Института за свободни технологии (LibTec) в гр. София.

От екипа на www.SwitchFree.eu ще представим досегашните разработки по проекта „Терминал 4“ във връзка с с последните достижения в областта на Свободното управление в България: утвърждаването от 16.03.2016 г. на чл. 4.5 „Участие на членовете по електронен път“ от Устава на ПП „ДЕОС“ и влезлите в сила на 01.07.2016 г. изменения и допълнения в Закона за електронното управление (ЗЕУ) – с лекцията „Елиминиране на корупцията чрез електронно управление със свободен код“ (Removing Corruption Through Electronic Goverment Under Free Software).

С цитираните достижения ПП „ДЕОС“ се превръща в първата политическа партия в България, приела официално да осигури средствата за функциониране на членовете си и своите органи „по електронен път със свободни софтуерни стандарти, а българското правителство се задължава да разработва софтуер с отворен код и да структурира своята информация във вид на отворени данни.

Въпреки, че между отворения код и отворените данни от една страна и свободния софтуер от друга има още много път за извървяване, изразяваме задололството си да отчетем този напредък и се надяваме конференцията COLIBERATOR да спомогне за по-нататъшната ни работа във връзка с промотирането на концепцията за Свободно управление.


 
back to top