МАТЕРИАЛИ

За преграждането на човешкия прогрес от законите за авторското право и патентите


Първите закони за защита на интелектуални продукти датират отпреди няколкостотин години, когато електронни технологии изобщо не са съществували и духът на тези закони е бил съвсем различен от това, което наблюдаваме днес. В началото основният замисъл на този род закони е да осигури известна преднина за творците и изобретателите, като им позволи да си върнат направените инвестиции за създаване на интелектуалния продукт и ускори по този начин прогреса. Първите закони за защита на авторски права са били фокусирани върху общото благо. Днес регулацията на идеи и интелектуални произведения е всичко друго, но не и в интерес на прогреса.

Във връзка с горното режисьорът Кърби Фъргюсън представи своя кратък филм „Всичко е рeмикс“ (Everything is a Remix), в който с възможно най-прости думи е обяснено защо в момента законите за защита на авторски продукти вредят на хората, на прогреса и на света като цяло. Основната теза на Фъргюсън е, че всичко най-хубаво, което имаме, е резултат на копиране и модифициране. Всичко ново е реплика на нещо старо. Но ако всяко старо нещо бъде защитено от закон и не може да бъде копирано, как ще вървим напред? Сегашната патентна система, която е призната навсякъде в „цивилизования свят“, в действителност служи не на общото благо, а служи за забогатяването на шепа хора, които са на път да блокират напълно всякакъв прогрес и напредък в науката и технологиите. Авторските продукти са защитени за толкова дълъг период, че преди да станат публична собственост, вече са изгубили напълно своята полезност и смисъл.

Едно от най-вредните явления в наши дни са т.нар. „патентни тролове“, които не правят нищо друго, освен да купуват патенти, за да съдят други компании, които са използвали защитените идеи. „Патентните тролове“ не създават каквото и да е, а напълно легално (в съответствие със законите) блокират възможността за създаване на по-евтини и по-добри лекарства, уреди, софтуер. Кърби Фъргюсън разглежда и практиката при софтуерните патенти, където често бива защитавана идеята за нещо, което все още не съществува, но би могло да се направи за в бъдеще. За целта се използват общи приказки, които могат да бъдат тълкувани двусмислено и да покрият огромна гама от продукти, които стават забранена територия след регистрирането на патента. По този начин собствениците на патенти блокират достъпа до по-прогресивни идеи и си осигуряват възможност за извличане на повече печалби от технически по-несъвършени продукти, като задържат развитието на технологиите.

Видеото може да се види тук.
back to top