МАТЕРИАЛИ

Информаторите*, които разкриват тайните на шпионажа, са предвестници на цифровото освобождение

Информаторите*, които разкриват тайните на шпионажа, са предвестници на цифровото освобождение

01.04.2014г. | 00:14ч.

Компютърният експерт Надя Хенинджър твърди, че изнасянето на информация се превръща в „съвременното гражданско неподчинение“. Покойният историк и активист Хауърд Зин описва акта на гражданско неподчинение като „преднамерено, разумно нарушение на закона с жизненоважна социална цел“. Той защитава тезата си, твърдейки, че такъв акт „става не само оправдан, но и необходим, когато е заплашено фундаментално човешко право и законните пътища са неадекватни за неговата защита“. Действията на Сноудън определено са гражданско неподчинение (юридически неправилно твърдение – бел. www.Advocati.org). Джон Люис, представител и ветеран-водач на борбата за граждански права, наскоро отбеляза, че „Сноудън продължава традицията на гражданското неподчинение, разкривайки подробности от секретните програми на САЩ за наблюдение“.
back to top