МАТЕРИАЛИ

Индия преминава към свободни технологии при осигуряване на държавните си нужди

Индия преминава към свободни технологии при осигуряване на държавните си нужди

03.04.2015г. | 23:54ч.

Индия обяви, че във връзка с инициативата „Digital India“ в страната е утвърдена нова Методика за подбор на разработчици и доставчици на софтуер и хардуер за държавните нужди. Приоритет ще имат свободните технологии – при осигуряване нуждите на държавната администрация и особено при обезпечаване Електронното управление на Индия. Чрез това решение Индия ще ограничи своята зависимост от чужди разработчици и доставчици, а така също значително ще намали средствата за лицензии, поддръжка и обновления. Това ще провокира и стартирането на много индийски технологични проекти за свободни технологии, което е благоприятно както за местната икономика, така и за научно-техническото развитие на страната и за нейната конкурентоспособност.
Безпрецедентното развитие на технологиите може да предизвика „дигитално средновековие“

Безпрецедентното развитие на технологиите може да предизвика „дигитално средновековие“

24.02.2015г. | 01:02ч.

Винт Серф (Vint Cerf) отправи предупреждение пред Американската асоциация за напредък в науката за опасността в близко бъдеще да бъдем лишени от възможност да се докоснем до спомените си, които някога сме записали в електронен формат – когато свръх бързото развитие извежда от употреба някои от старите технологии и прави поддържаните от тях формати неизползваеми – ведно със съхраняваната от нас информация в тези формати – т.нар. феномен „bit rot“. Друго разклонение на феномена „bit rot“ са т.нар. проприетарни (собственически) формати, където производителят (собственикът) на такъв формат може да реши да го извади от употреба и по този начин ще отреже всякакъв [легален] достъп на потребителите до собствените им файлове, записани на този формат.
back to top